älggrytbitar

Våra produkter är närproducerade och har alltid kortast, möjliga väg från den levande naturen till dig som kund.

Vi köper upp levande renar från lokala renägare och övriga produkter som älgkött, fisk och bär från leverantörer i närområdet. Viktigt för oss är att de varor vi säljer har sitt ursprung i den rena natur och i det närområde vi bor och verkar i.